Blog
Buradasınız: Anasayfa / Blog
Blog
Bizden son haberlere ve duyurulara ulaşmak için aşağıdaki listelere gözatabilirsiniz
İç Kontrol Sistemine Bakış
Şirketler faaliyetleri gereği risklerle hareket ederler. Bu riskleri yönetim gereği, büyüme hedefi kısacası şirket stratejisi için ve bu stratejiye ulaşmada katlandığı tüm operasyonel, finansal hareketler için kabul ederler. Peki şirketler yüklendikleri riskleri yönetmede iç kontrol sistemine sahipler mi?
TFRS Enflasyon Muhasebesi Açısından Sözleşme Varlıkları ve Sözleşme Yükümlülükleri Nasıl Düzeltilecek? (01.04.2024)
Bir işletmenin finansal tablosunda, finansal performans göstergesi olarak dikkate alınan, önemli kalemlerden birisi hasılat kalemidir. Hasılat; işletmenin olağan faaliyetleri esnasında ortaya çıkan geliri ifade etmektedir. Hasılatın ölçümü, muhasebeleştirilmesi ve raporlaması ile ilgili hususları TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı düzenlemektedir. TFRS 15, 2018 ve sonrası finansal tablolarda uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. TFRS 15 hasılatın tespitine yönelik önemli düzenlemeler getirmiştir.
TPRM... Third Party Risk Management
TPRM… Bu kavramı Hukuk ve Uyum tarafında çalışanlar ya da uluslararası şirketlerde çalışanların daha ziyade aşina olduklarını görebiliyoruz. Ya da global şirketlerin tedarikçisi konumunda olan Türk şirketlerinin kıyısından sürece dahil olduklarını söyleyebiliriz.  TPRM third party risk management olarak üçüncü taraf risklerinin yönetimi olarak karşımıza çıkar.
ACFE Fraud Report 2024 yayınlandı!
ACFE Occupational Fraud 2024 Report’u yayınladı. Küresel boyutta suiistimale yönelik çarpıcı gerçekler rakamlarla somutlaşıyor bu rapor ile.  
Bilim Temelli Hedefler (SBTi)
Bilim Temelli Hedefler (SBTi), iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini önlemek amacıyla şirketler tarafından sera gazı (GHG) emisyonlarını azaltmak için benimsenen hedefler “bilim temelli” olarak kabul edilir. Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşmak için gerekli görülen bilim temelli yaklaşımda bilimsel ve teknik parametreler sunarak destek olmaktadır.
TFRS’ye Göre Gelir Tablosu Enflasyon Düzeltmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? (18.03.2024)
TFRS çerçevesinde yapılacak enflasyon düzeltmesinde genel amaçlı finansal tablolar setinin tamamı enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. Bilanço, gelir tablosu, özkaynak değişim tablosu, nakit akış tablosu ve bilanço dipnotlarından oluşan finansal tablo setinin tamamı TÜFE’ye göre düzeltilerek bütün finansal tablo kalemleri ile dipnotta açıklanan finansal veriler 31 Aralık 2023 tarihli Türk Lirası’nın satın alma gücüyle ifade edilerek sunulacak.
SPK Bülteni’ndeki Bazı “Özkaynak Kalemlerinde TÜFE-ÜFE Farkı” Açıklaması Ne Anlama Geliyor? (13.03.2024)
Ülkemizde en son 2004 yılında uygulanan enflasyon muhasebesi 19 yıl sonra tekrar gündemde. 2023 yılı mali tabloları TMS ve VUK çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. 19 yıldır yayınlarda, eğitim programlarında ve uygulamacılar arasında gündemde olmaması nedeniyle enflasyon muhasebesinin nasıl uygulanacağı konusu tedirginlik oluşturuyor.
Belirsizlik Döneminde Sürdürülebilirlik
VUCA dönemi belirsizliklerine sürdürülebilirlik hedefleri, sürdürülebilirlik raporlarına uyum, gönüllülük esasıyla raporlama, ihracattan dolayı dolaylı regüle olma ve nihayetinde küresel ve yerel piyasaların (finansal kuruluş, kamu otoriteleri, AB sürdürülebilirlik yasaları vb.) taahhüt beklentileri de eklendi. Şirketler şimdi ne yapacak?
Sürdürülebilirlik Raporu Nasıl Hazırlanır?
Sürdürülebilirlik ile ilgili gereklilikler yaklaştıkça akıllara gelen ilk soru şüphesiz bu olmalı. Arama motorlarına yazılıp cevap da aratılmış olabilir. Şirketlerin bu soruyu sormadan önce “Bu yolculuğa başlamak için hazır mıyız? Diye kendilerine sormaları gerekir.
Sermaye Azaltımı TFRS Çerçevesinde Yapılacak Enflasyon Düzeltmesinde Nasıl Düzeltilecek? (04.03.2024)
Şirketler ticari yaşam içinde sermaye artışına gereksinim duydukları gibi şirket sermayesinin büyük kısmının karşılıksız kalması ve atıl bir sermaye oluşması sonucu sermaye azaltımı yoluna da gidebilirler.
ESG Çerçevesinde Zorlu Konular Nelerdir?
Sürdürülebilirlik artık günümüzde iş hayatımızın bir parçası haline geldi. Raporlama gereklilikleri pek çok şirket için uzun bir yol ve planlama gerektiren önemli bir süreç olarak to do listelerin başında yer alıyor. Peki ESG çerçevesinde şirketleri zorlayıcı konular neler? hangi konularda çıkılması gereken yokuşlar, alınması gereken dersler var? Bu konulara projektör olalım...
TFRS Çerçevesinde Yapılacak Enflasyon Düzeltmesinde “Geçmiş Yıllar Kârları” Düzeltilecek Mi?
TFRS çerçevesinde yapılacak enflasyon düzeltmesinin VUK çerçevesinde yapılacak enflasyon düzeltmesinden ana hatlarda ayrıldığı noktaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz..
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın