Kümi̇ Frs Raporlama Hi̇zmeti̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
KÜMİ FRS Raporlama Hizmeti
KÜMİ FRS Raporlama Hizmeti

Türkiye’de muhasebe standartlarının yayınlanması ve uygulanmasında yetkili otorite Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’dur. KGK uluslararası arenada geçerliliği olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (IFRS-TFRS) yayınlamanın yanında yerel raporlama çerçeveleri de oluşturmaktadır.

Bunlardan birisi de Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları (KÜMİ FRS)’dır. Bu hizmetimizin kapsamında şirketinizin VUK çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarını KÜMİ FRS’ye çevrimini yapmayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca şirkete özgü KÜMİ FRS raporlama sistemi tasarlama hizmeti ve KÜMİ FRS raporlama danışmanlığı vermekteyiz.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın