Sürdürülebi̇li̇r Raporu Hazırlama Hi̇zmeti̇
Buradasınız: Anasayfa / Hi̇zmetleri̇mi̇z
Sürdürülebilir Raporu Hazırlama Hizmeti
Sürdürülebilir Raporu Hazırlama Hizmeti

Kurumsal sosyal sorumluluk veya sürdürülebilirlik raporu, şirketler tarafından kurumsal sosyal sorumluluk eylemlerini ve sonuçlarını paylaşmak amacıyla yayınlanan periyodik (genellikle yıllık) bir rapordur.  Kuruluşlar, paydaşların (yani faaliyetleriyle ilgilenen tüm tarafların) sürdürülebilir kalkınma ilkelerini günlük faaliyetlerine nasıl entegre ettiklerinin farkında olmalarını sağlar. Küresel Raporlama Girişimi´ne göre, bir KSS raporu şu şekilde tanımlanabilir: Sürdürülebilirlik raporu, bir şirket veya kuruluş tarafından günlük faaliyetlerinden kaynaklanan ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler hakkında yayınlanan bir rapordur. Sürdürülebilirlik raporu ayrıca kuruluşun değerlerini ve yönetişim modelini sunar ve stratejisi ile sürdürülebilir bir küresel ekonomiye olan bağlılığı arasındaki bağlantıyı gösterir.

IBA Eğitim ve Danışmanlık ile güvenli ellerdesiniz. IBA Eğitim ve Danışmanlık finansal prosedürlerin oluşturulması için hizmetinizdedir...

Bir sürdürülebilirlik raporunun ana amacı, kuruluşların faaliyetlerinin şeffaflığını artırmaktır. İki yönlü amacı vardır;
Bir yandan, kurumsal sürdürülebilirlik raporları, şirketlerin faaliyetlerinin çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkilerini ölçmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu şekilde şirketler, süreçlerini geliştirmelerine ve toplumda ve dünyada daha olumlu bir etkiye sahip olmalarına yardımcı olacak doğru ve anlaşılır veriler elde edebilirler. Öte yandan, bir sürdürülebilirlik raporu, şirketlerin sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk ile ilgili hedeflerinin neler olduğunu dış paydaşlarıyla iletişim kurmasına da izin verir. Bu, çalışanlar, yatırımcılar, medya, sivil toplum kuruluşları  gibi paydaşların diğer ilgili taraflar arasında şirketlerin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerinin neler olduğunu daha iyi tanımasını ve daha bilinçli kararlar almasını sağlar.

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın