İç Kontrol Si̇stemi̇ Tasarımı
İç Kontrol Sistemi Tasarımı
İç Kontrol Sistemi Tasarımı

Şirketler günümüzde birçok işletme fonksiyonunu birbirine entegre halinde yaşamlarını sürdürmektedir. İşlem hacmi yoğunluğu, çalışan personel sayısının artışı, büyün departmanlar beraberinde kontrolü zorlaştırmakta ve bununla birlikte suistimale, hataya, hileye açık durumlar ortaya çıkabilmektedir.

Bu tür olumsuz durumları önlemek için şirketlere özgü iç kontrol sisteminin tasarımı ve oluşturulması önem arz etmektedir. Bu hizmetimizin kapsamını şu hizmetler oluşturmaktadır;
- İç Denetim Fonksiyonunun Kurulması, İyileştirilmesi (Dokümantasyon, metodoloji, sistematik geliştirme, yönlendirici check listler)
- Kurumsal Risk Yönetimi Çerçevesinin Oluşturulması (Dinamik Risk Haritaları, Risk Değerlendirmeler)
- Süreç Yönetimi Tasarımı (Süreç iyileştirme, iş akışların oluşturulması, politika ve prosedürlerin oluşturulması)
- İç Kontrol Fonksiyonunun Tasarımı, (kontrol ortamı, sistemsel ve manuel kontrollerin tasarımı ve geliştirilmesi, kontrol faaliyetlerinin sistem entegrasyonu, risk analizi, raporlama)
- COSO Standardına göre, Kontrol Ortamının, Kontrol Tasarımlarının, Kontrol Faaliyetlerinin Oluşturulması
- Etik ve Uyum Yönetimi (Etik Kuralların Oluşturulması, Yasal Uyum Planının Oluşturulması, Etik Ortamın Sağlanması)
- -3. Taraf Hile Denetimi, Suiistimal Tarama Denetimi, İç Denetim Hizmetleri

Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın