2021-7-Yeni̇ Geti̇ri̇len Kdv Tevki̇fatlarında Çözüm Bekleyen Beli̇rsi̇zli̇kler
Buradasınız: Anasayfa / Blog
7 Haziran 2021, Pazartesi
2021-7-YENİ GETİRİLEN KDV TEVKİFATLARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN BELİRSİZLİKLER
35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bazı teslim ve hizmetlerde KDV Tevkifatının kapsamı genişletilmiştir.
2021-7-YENİ GETİRİLEN KDV TEVKİFATLARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN BELİRSİZLİKLER
Hamza ERTEKİN
Denetim Ve İdare Müdürü
E.Vergi Dairesi Müdür Yrd.
hamzaertekin@bbdas.com.tr
                                                                                                                                    31.05.2021      

                                                                          

YENİ GETİRİLEN KDV TEVKİFATLARINDA ÇÖZÜM BEKLEYEN BELİRSİZLİKLER

 I- GİRİŞ

         Bilindiği gibi; 16 Şubat 2021 tarih 31397 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mart 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “35 Seri No’lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bazı teslim ve hizmetlerde KDV Tevkifatının kapsamı genişletilmiştir.

          Kapsamı genişletilen tevkifat uygulamalarına bazı muafiyetler getirilmiş, ancak “muafiyet kapsamında olunduğunu ıspat edici bilgi ve belge ibrazı zorunluluğu” getirilmediğinden, bazı iyi niyetli olmayan kişilerin muafiyet kapsamında olmadıkları halde, kendileri adına yapılacak tevkifattan kaçınmak maksadıyla muafiyet zırhına sığınarak tevkifat uygulamadan fatura düzenlemeleri nedeniyle, alıcılar tarhiyat riskine sokulmaktadır.

           Tebliğ ile kapsamı genişletilen tevkifat uygulamalarından muaf olan satıcı veya hizmet sunucularının, sorumlu alıcılara tevkifattan muaf olduklarını tevsik edici belgeler sunması veya tevkifatsız düzenleyecekleri faturalara bazı bilgi veya şerh yazmaları zorunluluğu getirilmesi elzem hale gelmiştir.

         Tevkifatlı fatura düzenlemesi gerektiği halde, muafiyet zırhı altında iyin niyetli olmayan satıcı veya hizmet sunucularının gerçeğe aykırı ve yanıltıcı bilgi vermelerinden kaynaklanan fiilleri dolayısıyla, tek başına iyi niyetli alıcıları sorumlu tutmak hukuki olmadığı gibi, bu olasılığa karşı uygulama birliğini sağlayacak usul ve esasları net olarak belirleme görevi Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olup, yapılacak bu düzenleme ile muvazaalı işlemlerin ve sektörde haksız rekabetin ve muhtemel ihtilafların da önleneceği düşünülmektedir.

          Yazımızda; yukarıda belirtilen tevkifat düzenlemelerine getirilen muafiyetler ve kapsamda karşılaşılan belirsizliklerin neler olduğu ve nasıl bir düzenleme yapılması gerektiği konularında görüşlere yer verilecektir.


II- YENİ GETİRİLEN KDV TEVKİFTI DÜZENLEMELERİNDE ÇÖZÜM BEKLEYEN BELİRSİZLİKLER
 

1- Kargo İşletmeciliği Yetki Belgesi Sahibi Mükelleflere Getirilen Muafiyet Hangi Mükellefleri Kapsıyor ?:

            Yük taşımacılığı hizmetlerine getirilen tevkifat uygulamasında; “kargo işletmeciliği yetki belgesi sahibi mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri”  getirilen tevkifat zorunluluğu kapsamı dışında tutulmaktadır. Ancak, getirilen bu muafiyetten yararlanmak için, gerekli olan yetki belgesinin türü veya sınıfının ne olduğu belirlenmemiştir.

Bu kapsamda esas alınacak yetki belgelerinin Karayolları Taşıma Yönetmeliğine göre verilen;

  • Ticari amaçla tarifeli olarak kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen (M1 ve M2) yetki belge sahiplerinin muafiyet kapsamında olup olmadıkları,
  • Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen (P1 ve P2) belge sahiplerinin muafiyet kapsamında olup olmadıkları,
  • Ticari amaçla eşya veya kargo taşımacılığı alanında acentelik yapan gerçek ve tüzel kişilere verilen (G1, G2 ve G3) belge sahiplerinin muafiyet kapsamında olup olmadıkları,
hususlarında açıklayıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.

              Bu konularda henüz belirlemeler yapılmadığından dolayı, taşımacılık sektöründe kargo taşımacılığı yaptıklarını ileri sürerek, tevkifat göstermeden fatura düzenlenmesi nedeniyle alıcıları sorumlu sıfatıyla vergi riskine sokmaktadırlar.

              Bu kapsamda muafiyet uygulayabilecek kargo işletmeciliği yetki belgesinin adı ve sınıfının net olarak belirlenmesi, düzenlenecek faturada tevkifat uygulamayacak hizmet sunucularının bu tür yetki belgelerinin bir örneğini faturaya eklemeleri yada faturaya yetki belgelerinin tarih ve numarasını yazmaları zorunluluğu getirilebilir.

               Muafiyet kapsamında olduğunu ileri süren taşımacılardan, belirlenecek bu belgeyi isteme veya yazılı şerhi arama zorunluluğu getirilmesi, alıcıları ileride karşılaşabilecekleri tevkifat sorumluluğundan kaynaklı vergi tarhiyatı riskini ortadan kaldıracaktır.

              Getirilecek düzenlemeyle tevkifatın yapılmamasından; gerçek dışı veya yanıltıcı bilgi ve belge veren hizmet sunucularının sorumlu tutulmaları, muvazaalı işlem yapıldığının tespiti halinde ise her iki tarafın sorumlu tutulması sağlanabilecektir.

....................

Alomaliye.com'da Yayımlanan Makalenin Tamamına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.
Detaylı Bilgi İçin Bizi Arayın